En råtten trestamme er et helt naturreservat i miniformat!

Endre språk
Eco-Tip utløpt
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Når døde eller døende trær fjernes fra skogen, kan en del av den naturlige næringskjeden gå tapt. Mangelen på død skog reduserer artsmangfoldet med ca. 20 %. Ikke fjern døde trær fra eiendommen din. Du kan samtidig ta livet av tusenvis av virvelløse arter og sopp.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100