Hnijúce poleno je samo osebe miniatúrna prírodná rezervácia so svojim vlastným kolobehom.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Odstraňovaním odumretých alebo vysychajúcich stromov z lesa sa môže stratiť prirodzený cyklus živín. Nedostatok odumretého dreva znižuje rozmanitosť druhov o 20 %. Neodstraňujte odumreté stromy zo záhrady. Môžete zlikvidovať tisíce druhov hmyzu a húb.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100