Pūstošs baļķis ir pilntiesīgs mini rezervāts!

Mainīt valodu
Eco-Tip beidzies
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Aizvācot mirušus vai mirstošus kokus no mežu platības, var pazaudēt daļu dabiskā barošanās cikla. Mirušu koku trūkums samazina sugu daudzveidību par apmēram 20 %. Neizvāciet kritušus kokus no sava zemes īpašuma, jo tādējādi iznīcināsiet tūkstošiem bezmugurkaulnieku un sēnīšu sugu.
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100