Ο κορμός του δέντρου με τις ρίζες του αποτελεί μια μικρογραφία της φύσης!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Ξεριζώνοντας αποξηραμένα δέντρα ή κορμούς σε αποσύνθεση από δασώδεις εκτάσεις μπορεί να χαθεί ένα μέρος του φυσικού τροφικού κύκλου. Η έλλειψη αποξηραμένων ξύλων μειώνει την ποικιλότητα των ειδών κατά περίπου 20%. Αποφεύγετε να ξεριζώνετε τα αποξηραμένα δέντρα από την αυλή σας διότι μαζί με αυτά μπορεί να πετάτε χιλιάδες είδη ασπόνδυλων και μυκήτων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100