Deblo, ki gnije, je samo po sebi majhen naravni rezervat!

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Z odstranitvijo odmrlih ali odmirajočih dreves iz gozda se lahko izgubi del kroženja hranilnih snovi. Pomanjkanje odmrlih dreves zmanjšuje raznovrstnost vrst za približno 20 %. Ne odstranjuj odmrlih dreves s svoje posesti. Tako lahko odstraniš na tisoče nevretenčarjev in gliv!
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100