Tlející kmen je miniaturní přírodní rezervací se svým vlastním koloběhem!

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Po odstranění zetlelého či tlejícího dřeva z lesa může dojít k přerušení části přírodního koloběhu živin. V důsledku nedostatku zetlelého dřeva dochází k omezení druhové rozmanitosti zhruba o 20 %. Neodstraňujte zetlelé dřevo ze svého pozemku. Mohli byste tím zahubit tisíce bezobratlých živočichů a hub.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100