Sistema Komuni ta' Informazzjoni Ambjentali (SEIS)

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 13 Feb 2018
Is-"Sistema Komuni ta' Informazzjoni Ambjentali (SEIS)" – ġiet stabbilita biex ittejjeb il-ġbir, l-iskambju u l-użu ta’ dejta ambjentali u informazzjoni fl-Ewropa kollha. Is-SEIS għandha l-għan li toħloq sistema ta’ informazzjoni ambjentali integrata, li tista’ tiġi attivata onlajn (web-enabled), u għall-Ewropa kollha billi tissimplifika u timmodernizza sistemi u proċessi ta’ informazzjoni eżistenti.

X’inhi SEIS?

Storja:  Fi Frar 2008, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (KE) "Lejn Sistema dwar l-Informazzjoni Ambjentali Kondiviża (SEIS)" ipproponiet soluzzjoni għall-isfida ta’ l-informazzjoni ambjentali ta’ l-Ewropa.  Minn dakinhar, SEIS saret inizjattiva kollaborattiva tal-KE flimkien maż-ŻEE u t-39 pajjiż tal-Eionet (Netwerk Ewropew għall-informazzjoni u l-osservazzjoni ambjentali). Fil-fatt, l-implimentazzjoni ta’ SEIS ilha fil-qalba tax-xogħol tagħna sa mill-2009 u għadha tirfed il-Programm ta’ Ħidma Multiannwali 2014-2018 u x-xogħol tagħna ta’ kuljum.

Miri:  SEIS għandha l-għan li toħloq sistema ta’ informazzjoni ambjentali mtejba għall-Ewropa. Hija l-ixprunatur ewlieni għat-tkabbir tal-bażi tat-tagħlim tagħna u tintegra minjiera ta’ informazzjoni mill-Eionet u minn netwerks u sieħba oħra, xjenza taċ-ċittadini, crowd sourcing, u inizjattivi ġodda ta’ ġbir ta’ informazzjoni ambjentali bħal Copernicus.  Dawn l-għanijiet huma mirfuda minn netwerk ta’ fornituri ta’ informazzjoni pubblika li jaqsmu d-dejta u l-informazzjoni ambjentali tagħhom.  SEIS tgħin tissimplifika, tiffaċilita u timmodernizza l-proċessi u s-sistemi eżistenti tagħhom, u tagħmilhom li jistgħu jiġu attivati onlajn (web-enabled).  Hija sistema deċentralizzata għalkemm integrata li ttejjeb il-kwalità, id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-fehim ta’ informazzjoni ambjentali.

SEIS hija wkoll dwar bidla fl-approċċ, minn pajjiżi jew reġjuni individwali li jirrapportaw dejta lil organizzazzjonijiet internazzjonali speċifiċi, għall-ħolqien tas-sistemi onlajn tagħhom b’servizzi li jagħmlu informazzjoni disponibbli għal utenti multipli - kemm persuni kif ukoll magni. Bidla bħal din issir f’fażijiet, sabiex jiġi żgurat li SEIS tibqa’ xprunatur għall-aċċess għall-informazzjoni ambjentali u l-integrazzjoni tagħha fl-ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

Seba’ prinċipji ta' SEIS:  SEIS hija bbażata fuq 'prinċipji'.  L-informazzjoni għandha tkun:

  1. Immaniġġjata kemm jista’ jkun qrib possibbli tas-sors tagħha.
  2. Tinġabar darba u tiġi kondiviża ma’ oħrajn għal diversi finijiet.
  3. Disponibbli immedjatament sabiex taqdi faċilment l-obbligi ta’ rappurtar.
  4. Aċċessibbli faċilment għall-utenti kollha.
  5. Aċċessibbli sabiex tippermetti paraguni fl-iskala ġeografika xierqa u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini.
  6. Disponibbli għal kollox għall-pubbliku ġenerali u fil-livell nazzjonali fil-lingwa(i) nazzjonali rilevanti.
  7. Appoġġjata minn standards ta’ softwer komuni, b’xejn u miftuħ.

 

Għan ewlieni trasversali ta’ SEIS huwa li tipprovdi aċċess għal informazzjoni ambjentali, u timmassimizza u tespandi l-użu tagħha. L-informazzjoni ħafna drabi hija maħluqa biex isservi għan wieħed, iżda ġeneralment hemm ħafna potenzjal għal użi oħra. L-applikazzjoni tal-prinċipji SEIS tagħmel dan iktar faċli. Pereżempju, informazzjoni dwar għargħar, filwaqt li hija meħtieġa sabiex jiġu miġġielda impatti potenzjali ta’ għargħar, hija importanti ħafna wkoll għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni u għal dawk li se jixtru dar sabiex jevalwaw ir-riskji tal-proprjetà.

Opportunitajiet teknoloġiċi:  B’mod ċar, SEIS teħtieġ li tieħu vantaġġ u trawwem l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICTs).  ICTs qed jagħmluha dejjem iktar faċli li l-informazzjoni tiġi kondiviża, kemm bejn individwi, gruppi magħluqa u komunitajiet sħaħ onlajn.  Eżempji ta’ ICTs jinkludu sensers, satelliti, servizzi ta’ mapep interattivi, servizzi onlajn u applikazzjonijiet tal-mowbajl.

ICTs huma partikolarment importanti sabiex jipprovdu dejta f’ħin reali li tista’ tintuża għal deċiżjonijiet immedjati — minn gvernijiet nazzjonali li jimmaniġġjaw emerġenzi sa ċittadini li jippjanaw il-ġurnata tagħhom abbażi ta’ informazzjoni dwar it-temp lokali jew il-kundizzjonijiet tat-traffiku.

Spejjeż imnaqqsa:  Tnaqqis fil-piż amministrattiv ta’ awtoritajiet pubbliċi, u l-iffrankar assoċjat tal-ispejjeż minn effiċjenzi mtejba, huma benefiċċji addizzjonali ta’ SEIS.  Pereżempju, sistemi elettroniċi awtomatiċi qed jibdew jissostitwixxu ħafna mir-riżorsi umani li issa huma ddedikati għall-iskambju ta’ informazzjoni 

Tliet pilastri:  SEIS funzjonali għandha tkun strutturata fuq tliet pilastri: kontenut, infrastruttura u kooperazzjoni.  L-ewwel, is-sistema jeħtieġ li tidentifika t-tipi ta’ kontenut (dejta) meħtieġ, kif ukoll sorsi potenzjali.  It-tieni, infrastruttura teknika effettiva li tista’ tiġi attivata onlajn (web-enabled) li tieħu vantaġġ sħiħ mill-iktar ICTs avvanzati, inklużi servizzi onlajn (fejn magni jitkellmu ma’ xulxin mingħajr il-bżonn ta’ l-involviment tal-bniedem li jiswa ħafna flus u huwa inqas effiċjenti.  It-tielet, l-istruttura ta’ kooperazzjoni u governanza hija meħtieġa sabiex timmaniġġja r-riżorsi umani, l-inputs u n-netwerking.

Ħafna applikazzjonijiet:  L-applikazzjoni tas-seba’ prinċipji u t-tliet pilastri ta’ SEIS qed issir dejjem iktar rilevanti u neċessarja għal kwalunkwe netwerk ibbażat fuq il-kondiviżjoni ta’ l-informazzjoni, inkluż l-Eionet taż-ŻEE. 

Iż-ŻEE qed timmodernizza s-sistema ta’ informazzjoni proprja tagħha abbażi tal-prinċipji SEIS. Iż-ŻEE tipprovdi dejta assoċjata bħala parti mis-servizz ta’ dejta semantika, iżżomm map viewers interattivi u kollaborattivi u ġeneralment tippromwovi Stat tal-Informazzjoni Ambjentali onlajn u aġġornat permezz tas-sit elettroniku tagħha.

Inizjattivi relatati oħrajn ta’ SEIS li huma ta’ rilevanza llum:

Copernicus - timplimenta servizzi ta’ monitoraġġ li joffru l-potenzjal ta’ dejta ta’ osservazzjoni tad-Dinja

INSPIRE - ittejjeb l-aċċess u l-istandardizzazzjoni ta’ dejta ambjentali għal integrazzjoni aħjar

ENI – l-estensjoni ta’ SEIS għall-viċinat Ewropew

GEO/GEOSS - bini ta’ Sistema tas-Sistemi ta’ l-Osservazzjoni Globali tad-Dinja

UN-GGIM – tipprovdi dejta u informazzjoni għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti

Għal iktar informazzjoni dwar SEIS:

Kontenut relatat

Aħbarijiet u artikoli

Pubblikazzjonijiet relatati

Ara wkoll

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100