L-Istrateġija tal-EEA 2009–2013 — Programm ta’ Ħidma Multiannwali

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 04 Feb 2009 Ippubblikat 30 Aug 2011
Corporate document No 1/2009
Cover Image
MT

Kontenut

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100