kitas
ankstesnis
punktai

Article

Dėmesys sveikatai. Pasiekę nulinės taršos lygį Europoje gyvensime sveikiau

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2022-07-05 Paskutinį kartą keista 2023-03-27
3 min read
Aplinkos tarša daro poveikį mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Europos aplinkos agentūros vertinimuose atkreipiame dėmesį į šį poveikį ir naudą, kurią galėtume gauti iš švaresnės aplinkos. Visais veiksmais, kurių imamės siekdami nulinės taršos Europoje, galime padėti išvengti kai kurių vėžinių susirgimų ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Sveikatos problemos ir ankstyvos mirtys daro įtaką ne tik tiems kurie yra tiesiogiai paveikiami, bet ir jų šeimoms, draugams ir sveikatos priežiūros srities darbuotojams, kurie rūpinasi ligoniais. Kiekviena ankstyva mirtis – tai artimojo netektis; kiekviena ligos diena – tai praleista diena mokykloje ar darbe, o kartu ir dar viena slaugos ar gydymo diena slaugytojams. Ankstyvų mirčių ir ligų atnešamos kančios žmonėms ir ekonominiai kaštai yra didelė našta pavieniams asmenims, šeimoms ir visuomenei. COVID-19 pandemija parodė, kokie pažeidžiami galime būti tuomet, kai susiduriame su plataus masto sveikatos krize. Aplinkos tarša yra tokio paties masto, tik lėčiau įsibėgėjanti sveikatos krizė.

Aplinkos tarša daro poveikį mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei

EAA yra paskelbusi daug aplinkos taršos ir jos poveikio sveikatai vertinimų. Naujausia mūsų oro kokybės vertinimo ataskaita rodo, kad dešimtmečius dedamos pastangos sumažinti oro taršą padėjo gerokai pagerinti oro kokybę visame žemyne. Oro taršos lemiamų ankstyvų mirčių skaičius sumažėjo, tačiau nuo vieno oro teršalo – smulkiųjų kietųjų dalelių – poveikio ES pirma laiko tebemiršta apie 300 000 žmonių per metus. Išvengtume daugiau kaip pusės šių ankstyvų mirčių, jei ES valstybės narės sumažintų savo KD2,5 lygį iki PSO rekomenduojamo.

Mūsų vertinimai taip pat rodo, kad ligų lemiama našta aplinkai Europoje ir tarp gyventojų grupių pasiskirsčiusi nevienodai. Nestebina tai, kad ten, kur aplinkos tarša didelė, didelis ir jos poveikis sveikatai. Panašiai tose vietose, kur taršos ir poveikio lygius pavyko sumažinti, matome pagerėjimą ir sveikatos srityje.

Kai kurie regionai ir grupės, pvz., maži vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės, yra labiau veikiami taršos ir jų sveikata dėl kitokio pažeidžiamumo gali labiau nukentėti. Ilgas sirgimas gali labai pabloginti ne tik fizinio, bet ir ekonominio bei socialinio gyvenimo kokybę. Pandemijos laikotarpis ir dėl jos taikomi apribojimai taip pat parodė, kokie pažeidžiami daugelis mūsų galime būti, kai esame izoliuoti arba ilgą laiką sergame.

Švaresnė aplinka, sveikesni žmonės

Gera žinia yra ta, kad imdamiesi veiksmų aplinkos būklei pagerinti ir siekdami nulinės taršos galime išvengti didelės dalies ligos atnešamos naštos aplinkai. Birželį. EAA paskelbė vėžio atvejų ir jį lemiančių aplinkos veiksnių vertinimą. Atlikdami savo tyrimą analizavome įvairius teršalus ir nustatėme, kad didelė vėžinių susirgimų dalis Europoje susijusi su aplinkos ir profesiniais poveikio veiksniais. Vadinasi, šių vėžio atvejų galime išvengti imdamiesi ryžtingesnių veiksmų taršai mažinti.

Naujasis vertinimas yra pirmasis iš kelių ataskaitų, kuriose siekėme išsiaiškinti, kuo geresnė aplinkos būklė naudinga sveikatai. EAA darbas šioje srityje bus tęsiamas: atliksime širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo takų ligų vertinimus, kuriuos planuojame paskelbti vėliau šiais metais ir kitais metais.

Ateinančiomis savaitėmis atnaujinsime miestų oro kokybės peržiūros priemonę, kuri aiškiai rodo, kad kai kuriuose miestuose oras daug švaresnis nei kituose. Taip pat vertiname, kaip oro tarša veikia vaikus ir ką galima padaryti jiems apsaugoti. Triukšmas yra kitas nerimą keliantis taršos šaltinis miestuose. Kai kurie miestai sėkmingai mažina triukšmo taršą ir kuria tyliąsias zonas miestų žaliosiose erdvėse. Visa ši informacija bus apibendrinta aplinkos sveikatos atlase, kuris taip pat bus paskelbtas pirmąjį kitų metų pusmetį.

Mūsų darbas, susijęs su sveikatos problemas lemiančiais aplinkos veiksniais Europoje, yra glaudžiai susijęs su darbu nulinės taršos srityje. Šia tema planuojame paskelbti ES Nulinės taršos veiksmų plane nustatytų tikslų pradinį vertinimą. Vienas pagrindinių šio veiksmų plano elementų – užkirsti kelią taršai jos susidarymo vietoje, o ne kovoti su ja vėliau, nes tai padėtų išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atlikdami pradinį vertinimą nagrinėsime ne tik sąsajas su sveikata, bet ir su ekosistemomis bei visuomeninėmis gamybos ir vartojimo sistemomis.

Visi veiksmai ir investicijos, skiriami taršai mažinti pagal ES Nulinės taršos veiksmų planą, pagerins visų mūsų sveikatą ir aplinkos būklę. Juk geriausias gydymo būdas yra prevencija. 

 

Hans Bruyninckx

 

Hans Bruyninckx 

EAA vykdomasis direktorius 

2022 m. birželio mėn. EAA informacinio biuletenio įžanginis straipsnis 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: cancer, zero pollution
Dokumento veiksmai