Szakpolitikai összefüggések

Nyelv megváltoztatása
Lap lejárt Utolsó módosítás 2017. 02. 21.
This content has been archived on 2017. 02. 21., reason: Content is outdated
A föld használatának megtervezése, az azzal való gazdálkodás a környezetvédelmi megfontolások fokozottabb tekintetbe vételének elengedhetetlen feltétele. Olyan kihívás ez, amely számos különféle szakpolitikai szintet és ágazatot érint. A földhasználat negatív környezeti következményeinek olyan figyelemmel követése és enyhítése, amely mellett az alapvető erőforrások kitermelése is fenntartható, a politikai döntéshozók szemében szerte a világon jelentős elsőbbséget kap.

Az európai területfejlesztési terv (ESDP) 1999-ben az európai szakpolitikának a területi egyensúly és kohézió, a jobb versenyképesség, a piacokhoz és a tudáshoz való hozzáférés, valamint a természetes és kulturális erőforrásokkal való bölcsebb gazdálkodás felé irányuló orientálódását hozta magával. Az integrált területfejlesztés kérdésével az ennél közelebbi múltban az EU területfejlesztési menetrendje foglalkozott. Ennek célja az európai régiók és városok potenciáljának mobilizálása révén fenntartható gazdasági növekedést és több munkahelyet teremteni.

A területrendezést és -gazdálkodást érintő döntések meghozatala rendszerint helyi vagy regionális szinten történik. Ugyanakkor azonban az Európai Bizottságnak vállalnia kell szerepét annak biztosításában, hogy a tagállamok földhasználat-fejlesztési terveik kidolgozása során figyelembe vegyék a környezetvédelmi megfontolásokat. A célkitűzések a következők:

Európa gazdaságai függnek a természeti erőforrásoktól, ideértve a nyersanyagokat és a kihasználható földterületet is (földalapú erőforrások). Az EU természeti erőforrások fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiájában a felhasználható földterület erőforrásként szerepel. Ez a termelési célok (pl. ásványok, faanyag, élelmiszer) eléréséhez és különféle társadalmi-gazdasági tevékenységek megvalósításához szükséges föld- és tengeri területekre vonatkozik. Ezek az érdekek gyakran versenyeznek egymással ugyanazért a területi erőforrásért.

A földhasználati gyakorlatok módosítása, illetve a lég- és vízszennyezés kiterjedt forrásainak korlátozása érdekében tett erőfeszítések között szerepel az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás és különösen a nitrátokról szóló irányelv. A vízzáró felszínek (pl. épületek és utak) kialakítása, illetve szélsőséges időjárási események által kiváltott árvizek kérdésével az új árvizekről szóló európai irányelv foglalkozik. A földhasználat horizontálisan átfogó jellegét az EU vidékfejlesztése és regionális szakpolitikája is kiemeli.

Az UNFCCC Kiotói Jegyzőkönyve támogatja többek között a mezőgazdasági földterületek által kibocsátott metángáz és nitrogénoxid mennyiségének csökkentését elősegítő gyakorlatokat is. Az EU éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő szakpolitikája közvetlen összefüggésben van úgy a jelenlegi, mint a jövőbeni földhasználati gyakorlatokkal, illetve az azokkal függőségi viszonyban lévő gazdasági ágazatokkal.

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100