järgmine
eelmine
punktid

Maanteetransport

Muutke keelt
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Avaldatud 2012-01-06
Photo: © Dave Walker
Maanteetransport põhjustab Euroopas 17,5% kogu kasvuhoonegaaside heitest ning ajavahemikus 1990–2009 suurenes selle sektori heide 23%.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: road transport
Tegevused dokumentidega