järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Tasuta keskkonnateemaline arvutimäng 26 keeles

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2005-08-25 Viimati muudetud 2016-06-28
Mängijad üle kogu Euroopa võivad nüüd üheaegselt mängida arvutimängu ja tutvuda keskkonnaga. Euroopa Keskkonnaagentuur Kopenhaagenis on loonud Honoloko arvutimängu 26 keeles. Tasuta kasutamiseks mõeldud mäng on saadaval Internetis.

Pressiteade


25. august 2005


Tasuta keskkonnateemaline arvutimäng 26 keeles


Mängijad üle kogu Euroopa võivad nüüd üheaegselt mängida arvutimängu ja tutvuda keskkonnaga. Euroopa Keskkonnaagentuur Kopenhaagenis on loonud Honoloko arvutimängu 26 keeles. Tasuta kasutamiseks mõeldud mäng on saadaval Internetis.

Honoloko toimib lauamängu põhimõttel. Ühe saare peal ringi liikudes, küsitakse mängijalt pidevalt tema keskkonnaalase käitumise kohta. Punkte jagatakse vastavalt mängija poolt tehtud valikutele. Mäng on mõeldud 8-12 aastastele lastele, selle eesmärgiks on kasvatada keskkonnateadlikkust. Varem sel aastal avas Euroopa Keskkonnaagentuur oma veebilehel mitmekeelse keskkonnateemalise lastele mõeldud osa Kids' Zone.

"Lisaks sellele, et mäng on meie veebilehel, pakume seda ka keskkonnaküsimustega tegelevatele asutustele ja organisatsioonidele oma kodulehel avaldamiseks", ütles Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor prof. Jacqueline McGlade. "Pikemas perspektiivis loodame, et Honoloko inspireerib arvutimängude loojaid enam mõtlema sellele, et mängudesse lisada ka keskkonnavaldkonda puudutavat."

Honoloko on saadaval kõigis EL-i ametlikes keeltes ning bulgaaria, islandi, norra, vene ja türgi keeles. Mäng kavandati Maailma Tervishoiu Organisatsiooni Euroopa regionaalosakonna ja Euroopa Keskkonnaagentuuri koostöös.

Mängu ja Kids' Zone'i eesmärgiks on näidata, et keskkond ja tervis on omavahel seotud, eriti laste puhul. Samuti selgub, kuidas pealtnäha väikestel individuaalsetel muutustel käitumises võib olla suur mõju Euroopa tasemel.

Kids' Zone'i keskseks tegelaseks on nn keskkonnavolinik (Eco-Agent). Külastajaid kutsutakse keskkonnavolinikeks saama ning nad puutuvad kokku erinevate keskkonnavaldkondadega, kus tuleb oma teadmised ja oskused proovile panna: kemikaalid, transport, vesi, õhk ja kliimamuutused. Külastaja alustab praktikant-volinikuna ja peab koguma teadmisi ja läbima katseid, et saada täieõiguslikuks keskkonnavolinikuks. Siis on neil võimalus end teiste keskkonnavolinikega võrrelda. Oma punktisumma suurendamiseks võib volinik teha teste.

Honoloko leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://www.honoloko.com ja Kids' Zone'i Euroopa Keskkonnaagentuuri veebilehelt: http://ecoagents.eea.europa.eu.

Euroopa Keskkonnaagentuurist


Euroopa Keskkonnaagentuur on Euroopa juhtiv keskkonnateabega tegelev ametiasutus, mille eesmärk on anda poliitikutele ja avalikkusele usaldusväärset ning sõltumatut keskkonna-alast teavet. 1994. aastast Kopenhaagenis tegutsev EEA on keskpunktiks Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgule Eionet (European environment information and observation network), mis ühendab ligikaudu 300 asutust üle kogu Euroopa, kogudes ja levitades nende kaudu keskkonna-alaseid andmeid ja informatsiooni. Olles küll Euroopa Liidu asutus, on Keskkonnaagentuur avatud kõikidele riikidele, kes jagavad tema eesmärke. Praegu ühendab agentuur endas 31 liikmesmaad: 25 ELi liikmesriiki, kolme kandidaatriiki (Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi) ning Islandit, Liechtensteini ja Norrat. Liikmelisuse leping on alla kirjutatud ka Šveitsiga. Liikmeks saamise taotluse on esitanud Lääne-Balkani riigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia ning Serbia ja Montenegro.Permalinks

Tegevused dokumentidega