следващ
предишен
елементи

Press Release

Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-07-2006 Последна промяна 28-06-2016
Любителите на компютърните игри от цяла Европа вече могат едновременно да играят и да научат нещо за околната среда. Европейската агенция за околна среда в Копенхаген пусна играта Honoloko (Хонолоко) в превод на 26 езика. Играта се предлага в Интернет безплатно.

Съобщение за медиите


25 август 2005


Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика


Любителите на компютърните игри от цяла Европа вече могат едновременно да играят и да научат нещо за околната среда. Европейската агенция за околна среда в Копенхаген пусна играта Honoloko (Хонолоко) в превод на 26 езика. Играта се предлага в Интернет безплатно.

Honoloko е проектирана като борд игра. Докато се движи из един остров, играчът непрекъснато трябва да отговаря на въпроси, свързани с поведението му спрямо околната среда. Според избраните от него отговори той получава определен брой точки. Играта е предназначена за възрастовата група от 8 до 12 години. Целта е да се повиши информираността на децата и да се насърчи промяната в поведението им. По-рано през тази година ЕАОС създаде на своята интернет страница Детска зона с информация по въпросите на околната среда на няколко езика.

"Освен че предлагаме тази игра на своята интернет страница, ние я предоставяме и на институции и организации, които работят в областта на околната среда и желаят да я включат в техните интернет страници", споделя Изпълнителният директор на ЕАОС, професор Жаклин МакГлейд. "В по-дългосрочен план ние се надяваме Honoloko да вдъхнови частните създатели на компютърни игри да интегрират аспектите на околната среда в предлаганите от тях продукти".

Играта Honoloko се предлага на всички официални езици на ЕС, както и на български, исландски, норвежки, румънски, руски и турски език. Тя е разработена съвместно от регионалното представителство на Световната здравна организация за Европа и Европейската агенция за околна среда.

Идеята както на играта, така и на Детската зона, предлагани на интернет страницата, е да се демонстрира връзката между околната среда и здравето, особено на децата. Освен това те показват, че промени в поведението на отделния човек могат да имат голямо въздействие на европейско равнище, колкото и малки да изглеждат те.

Централна фигура в Детската зона е еко агентът. На посетителят на интернет страницата се предлага да влезе в ролята на еко агент. Така той отива на мисии в областите: химикали, транспорт, води, атмосферен въздух и промяна на климата. В началото той е стажант агент и трябва да натрупа известни познания и да издържи тестовете, за да стане напълно квалифициран еко агент. След това може да прави сравнение между себе си и други агенти. Агентът може да държи тестове, с които да повиши резултата си спрямо останалите еко агенти.

Посетете интернет страницата с играта Honoloko на адрес http://www.honoloko.com и детската зона на интернет страницата на ЕАОС на адрес: http://ecoagents.eea.europa.eu.

Данни за ЕАОС


Европейска агенция за околна среда със седалище в Копенхаген е главният обществен субект в Европа, предоставящ на общественността и политиците качествена и независима информация за околната среда. От своето учредяване през 1994 год. е възел на Европейската мрежа за информация и наблюдение по околна среда (Eionet), която включва около 300 субекта от цяла Европа, чрез които агенцията събира и разпространява данни и информации, касаещи околната среда. Като орган на ЕС агенцията е отворена за всички страни, които споделят нейните цели. По настоящем обединява 31 страни: 25 страни - членки на ЕС, три страни - кандидатки (България, Румъния и Турция) и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Договорът за членуване бе иницииран със Швейцария. За членство в агенцията са кандидатствали и западнобалканските страни, а именно Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора.Permalinks

Действия към документ