další
předchozí
položky

Press Release

Počítačová hra z oblasti životního prostředí zdarma v 26 jazycích

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 25.08.2005 Poslední změna 28.06.2016
Fanoušci počítačových her z celé Evropy si nyní mohou zahrát počítačovou hru a přitom se něco dozvědět o životním prostředí. Evropská agentura pro životní prostředí, sídlící v Kodani, právě zveřejnila počítačovou hru Honoloko v 26 jazycích. Hra je k dispozici zdarma na internetu.

Tisková zpráva


25. srpna 2005


Počítačová hra z oblasti životního prostředí zdarma v 26 jazycích


Fanoušci počítačových her z celé Evropy si nyní mohou zahrát počítačovou hru a přitom se něco dozvědět o životním prostředí. Evropská agentura pro životní prostředí, sídlící v Kodani, právě zveřejnila počítačovou hru Honoloko v 26 jazycích. Hra je k dispozici zdarma na internetu.

Hra Honoloko připomíná stolní hru. Hráč se pohybuje po ostrově, přičemž jsou mu kladeny otázky týkající se jeho chování vůči životnímu prostředí. Získává body podle toho, jaké odpovědi zvolí. Hra je určena pro děti ve věku od 8 do 12 let. Jejím cílem je zlepšit znalosti dětí v oblasti životního prostředí a povzbudit je k lepšímu chování vůči němu. V tomto roce již Evropská agentura pro životní prostředí zařadila na své internetové stránky nový prvek – vícejazyčný „koutek pro děti“ obsahující informace z oblasti životního prostředí.

„Kromě toho, že hra je k dispozici na našich internetových stránkách, ji také nabízíme mezinárodním subjektům a organizacím, které by ji rády zpřístupnily na svých internetových stránkách“, říká profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí. „Z dlouhodobého hlediska doufáme, že hra Honoloko bude inspirovat soukromé tvůrce her k zařazení problematiky životního prostředí do komerčních počítačových her.“

Hru si můžete zahrát ve všech úředních jazycích EU a dále v bulharštině, islandštině, norštině, rumunštině, ruštině a turečtině. Vyvinula ji Evropská agentura pro životní prostředí společně se Světovou zdravotnickou organizací a jejím Regionálním úřadem pro Evropu.

Účelem hry i koutku pro děti je názorně vysvětlit vztahy mezi životním prostředím a zdravím a vysvětlit, zejména dětem, jak zdánlivě nepatrné změny v chování jednotlivců mohou mít značný dopad na evropské úrovni.

Koutek pro děti je založen na postavě ekoagenta. Návštěvník stránek je vyzván k tomu, aby se stal ekoagentem. Je vysílán na mise týkající se chemických látek, dopravy, vody, vzduchu a klimatických změn. Návštěvník začíná jako agent–učeň a postupně musí shromažďovat znalosti a skládat zkoušky, aby se nakonec mohl stát ostříleným ekoagentem. Ekoagenti se mohou srovnávat s ostatními agenty. Mohou skládat zkoušky, aby získali více bodů, a vylepšili si tak svoji pozici mezi ostatními.

Hru Honoloko si můžete zahrát na adrese http://www.honoloko.com koutek pro děti najdete na internetových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí: http://ecoagents.eea.europa.eu.

Údaje o EEA


Evropská agentura pro životní prostředí je hlavním veřejným subjektem v Evropě určeným k poskytování kvalitních a nezávislých informací o životním prostředí politickým činitelům a veřejnosti. Má sídlo v Kodani a od svého založení v roce 1994 je uzlem Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet), což je síť přibližně 300 subjektů z celé Evropy, prostřednictvím kterých agentura shromažďuje a rozšiřuje data a informace vztahující se k životnímu prostředí. Jako instituce EU je agentura otevřená pro všechny státy, které mají společné cíle. V současné době má 31 členských zemí: 25 členských států EU, tři kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Iniciována byl dohoda o členství Švýcarska. O členství v agentuře požádaly západobalkánské státy - Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko a Černá Hora.Permalinks

Akce dokumentů