ďalej
späť
body

Press Release

Bezplatná počítačová hra o životnom prostredí v 26 jazykoch

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 25. 08. 2005 Posledná zmena 28. 06. 2016
Hráči v celej Európe odteraz môžu hrať počítačovú hru a naučiť sa pritom veľa nového o životnom prostredí. Európska environmentálna agentúra zostavila počítačovú hru Honoloko v 26 jazykoch, ktorá je bezplatne dostupná na internete.

Tlačová správa


25. august 2005


Bezplatná počítačová hra o životnom prostredí v 26 jazykoch


Hráči v celej Európe odteraz môžu hrať počítačovú hru a naučiť sa pritom veľa nového o životnom prostredí. Európska environmentálna agentúra zostavila počítačovú hru Honoloko v 26 jazykoch, ktorá je bezplatne dostupná na internete.

Honoloko je koncipovaná ako stolová hra. Hráč sa pohybuje po ostrove a dostáva otázky týkajúce sa jeho správania k životnému prostrediu. Na základe výberu odpovedí sú hráčovi prideľované body. Hra je určená pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Jej cieľom je zlepšiť povedomie a podporovať zmeny v správaní k životnému prostrediu. Začiatkom tohto roka EEA na svojej webovej stránke sprístupnila viacjazyčný portál s informáciami o životnom prostredí pre deti.

„Hru prevádzkujeme nielen my na našej internetovej stránke, ale ponúkli sme ju aj iným orgánom a organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou životného prostredia a prejavili záujem o jej umiestnenie na vlastnej internetovej stránke“, povedala prof. Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľa EEA. Dodala, že: „V dlhodobom výhľade dúfame, že Honoloko bude inšpirovať súkromných tvorcov hier, aby začlenili otázky súvisiace so životným prostredím do komerčných počítačových hier“.

Hra Honoloko je prístupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ a okrem toho v bulharčine, islandčine, nórčine, rumunčine, ruštine a turečtine. Vznikla v spolupráci Európskej environmentálnej agentúry s regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu.

Úlohou hry a portálu pre deti na webovej stránke je názorne ukázať, a to najmä deťom, že existujú prepojenia medzi životným prostredím a zdravím. Okrem toho sa hra snaží poukázať na skutočnosť, že aj na prvý pohľad malé zmeny v správaní na úrovni jednotlivca môžu mať veľký vplyv na európskej úrovni.

V portáli pre deti je stredobodom pozornosti eko-agent. Návštevník je vyzvaný, aby sa stal eko-agentom. Ten sa potom vydá na cestu, kde sa zaoberá rôznymi oblasťami, ako sú chemické látky, doprava, voda, vzduch a klimatické zmeny. Návštevník začína ako agent-praktikant, musí získavať poznatky a absolvovať skúšky, aby sa nakoniec stal ostrieľaným eko-agentom. Potom si môže porovnať svoje schopnosti s inými agentami. Agent môže prejsť skúškami, aby si zlepšil svoje skóre v porovnaní s iným eko-agentami.

Pozrite si Honoloko na http://www.honoloko.com a portál pre deti na webovej stránke EEA na: http://ecoagents.eea.europa.eu.

Údaje o Európskej environmentálnej agentúre (EEA)


Európska environmentálna agentúra je vedúcou verejnou inštitúciou v Európe, ktorej úlohou je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí politickým činiteľom a verejnosti. Agentúra EEA pôsobí v Kodani od roku 1994 a je centrom pre Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet), ktorá zahŕňa približne 300 organizácií po celej Európe, pomocou ktorých sa zhromažďujú a rozširujú údaje a informácie týkajúce sa životného prostredia. Agentúra, ako orgán EÚ, je otvorená všetkým štátom, ktoré uznávajú jej ciele. V súčasnosti má 31 členských štátov: 25 členských štátov EÚ, tri kandidátske krajiny (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) a Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. O členstvo v agentúre požiadali západobalkánske štáty - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Srbsko a Čierna Hora.Permalinks

Akcie dokumentu