nästa
föregående
poster

Press Release

Gratis datorspel om miljö på 26 språk

Ändra språk
Press Release Publicerad 2005-08-25 Senast ändrad 2016-06-28
Spelare i hela Europa kan nu spela ett datorspel och lära sig om miljön på samma gång. Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn lanserar datorspelet Honoloko på 26 språk. Spelet som är gratis finns på Internet.

Pressmeddelande


25 augusti 2005


Gratis datorspel om miljö på 26 språk


Spelare i hela Europa kan nu spela ett datorspel och lära sig om miljön på samma gång. Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn lanserar datorspelet Honoloko på 26 språk. Spelet som är gratis finns på Internet.

Honoloko är utformat som ett brädspel. Spelaren får frågor om sitt miljöbeteende medan han eller hon går runt på en ö. Hur många poäng som delas ut beror på spelarens val. Spelet riktar sig till barn i åldrarna 8 till 12 år. Målet är att öka medvetenheten och försöka få till ett ändrat beteende. Tidigare i år lanserade miljöbyrån flerspråkiga webbsidor för barn med miljöinformation på sin webbplats.

"Förutom att vi själva har spelet på vår webbplats erbjuder vi det också till miljöorgan och miljöorganisationer som vill ha det på sina egna webbplatser" säger miljöbyråns verkställande direktör professor Jacqueline McGlade. "På längre sikt hoppas vi att Honoloko skall inspirera privata spelutvecklare att integrera miljöfrågor i sina kommersiella datorspel."

Honoloko-spelet finns på de officiella EU-språken plus bulgariska, isländska, norska, rumänska, ryska och turkiska. Det har utvecklats gemensamt av Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa och Europeiska miljöbyrån.

Idén bakom både spelet och webbsidorna för barn på webbplatsen är att visa att det finns samband mellan miljö och hälsa, särskilt för barn. Det visar också hur ganska små förändringar av beteendet som en person gör kan få stort genomslag i miljön på europeisk nivå.

Den centrala avdelningen på barnens webbsidor är Ekoagentavdelningen. Besökaren erbjuds att bli en ekoagent. De kan samla fakta och få tips och idéer genom att besöka miljöforsningens olika områden: avfall och kemikalier, transporter, vattenföroreningar, luftföroreningar och klimatförändring. Ekoagenterna samlar poäng genom att besvara frågor och skickas ut på uppdrag för att förbättra miljön. Sedan kan de jämföra sig själva med andra agenter. Agenten kan göra ytterligare prov för att höja sitt resultat -- i jämförelse med andra ekoagenter.

Besök Honoloko på http://www.honoloko.com och webbsidorna för barn på miljöbyråns webbplats på http://ecoagents.eea.europa.eu.

Om miljöbyrån


Europeiska miljöbyrån är det ledande offentliga organ i Europa som har till uppgift att förse beslutsfattare och allmänheten med tillförlitlig, målinriktad och oberoende information om miljön. Miljöbyrån, som varit verksam i Köpenhamn sedan 1994, är navet i Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EIONET), ett nätverk av ungefär 300 organ i Europa genom vilket den samlar in och sprider miljöfakta och -information. Miljöbyrån är ett EU-organ och är öppen för alla nationer med samma mål. Den har för närvarande 31 medlemsländer: EU:s 25 medlemsstater, tre kandidatländer - Bulgarien, Rumänien och Turkiet - samt Island, Liechtenstein och Norge. Ett medlemskapsavtal har paraferats med Schweiz. Länderna på västra Balkan - Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Serbien och Montenegro - har ansökt om att få bli medlemmar av byrån.Permalinks

Dokumentåtgärder