Πλαίσιο πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 01/09/2016
This content has been archived on 01/09/2016, reason: No more updates will be done
Η σημασία της οικοκαινοτομίας έχει αναγνωριστεί πλήρως από τη στρατηγική της Λισσαβόνας, από τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και από το 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης (6EAP). Το πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP), του οποίου η εφαρμογή εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2004, λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ETAP περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της οικοκαινοτομίας και της υιοθέτησης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Προτεραιότητές του είναι η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, η κινητοποίηση κεφαλαίων και η παροχή συνδρομής στην αύξηση της ζήτησης και τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.

Το ETAP συμπληρώνει τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανταποκρίνεται άμεσα στις τρεις διαστάσεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας: ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, περιβάλλον. Στη βάση του ETAP, τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει επίσημους "χάρτες πορείας", όπου περιγράφουν τα σχέδια, τις δράσεις και τα επιτεύγματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις οικοκαινοτομίες.

Η έρευνα και ανάπτυξη είναι μια σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί "στο να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο βασιζόμενη στη γνώση". Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) της ΕΕ για την έρευνα (2007–2013) αναμένεται επίσης να διαδραματίσει βασικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Μια σειρά από ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες θα συνεχίσουν να κατευθύνουν το 7ο ΠΠ προς τις ανάγκες της βιομηχανίας. Αυτές οι πλατφόρμες αντιστοιχούν σε θεματικές όπως η αιολική ενέργεια, οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές. Οι εν λόγω πλατφόρμες θα έχουν καθοριστική επίδραση στην καινοτόμο ικανότητα της Ευρώπης να μετατρέψει τη γνώση και την καινοτομία σε προστιθέμενη οικονομική αξία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η πορεία της Ευρώπης προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων ξεκίνησε με μια σειρά στόχων: μείωση κατά 20 % στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990), το 20 % της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και το 10 % των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές να προέρχεται από βιοκαύσιμα. Οι στόχοι αυτοί έχουν δημιουργήσει σημαντική δυναμική για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και για τη μεταμόρφωση του καθεστώτος στον τομέα της ενέργειας, που παραμένει ίδιο εδώ και δεκαετίες. Ο 21ος αιώνας θα είναι μάρτυρας της αναδιάρθρωσης των ενεργειακών δικτύων, με νέες, μικρότερες, ευρύτερα διανεμημένες ανανεώσιμες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας που θα λειτουργούν σε περισσότερο τοπικά επίπεδα, ακόμη και στο επίπεδο των μεμονωμένων νοικοκυριών.

Ωστόσο, οι τεχνολογίες από μόνες τους δεν μπορούν να λύσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης. Για την επίτευξη καθαρών οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων απαιτείται ένας συνδυασμός προσεγγίσεων, από νομοθετικά μέτρα, έως εθελοντικές δράσεις. Νομοθετήματα όπως η οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για να ενθαρρυνθεί η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να μειώσουν τα απόβλητα και να υιοθετήσουν την ανακύκλωση, προωθώντας τη χρήση καθαρών τεχνολογιών. Αντίστοιχα, οι εθελοντικές προσεγγίσεις, όπως το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) έχουν αποδώσει συνεχείς βελτιώσεις στην περιβαλλοντική επίδοση χιλιάδων βιομηχανιών και οργανώσεων στην Ευρώπη.

 

  

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100