Το περιβάλλον στην Ευρώπη — Τέταρτη αξιολόγηση. Σύνοψη

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 10/10/2007 Δημοσίευση 10/10/2007
State of the environment report No 2/2007
Cover Image

Περιεχόμενο

Συναφές περιεχόμενο

Geographic coverage

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100