Околната среда в Европа — Четвърта оценка. Кратък обзор

Смяна на език
Публикация Създаден 10-10-2007 Публикуван 10-10-2007
State of the environment report No 2/2007
Cover Image

Съдържание

Свързано съдържание

Geographic coverage

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100