επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Οργανόγραμμα του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/11/2020

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Σύνολο προσωπικού:   214
Εκτελεστικός Διευθυντής
BRUYNINCKX, Hans
ΕΔΩ: 4 members
Administrative Services
(ADS)
Head of Administrative Services
NIELSEN, Søren
29 members
Human Resource Management
(ADS1)
Head of Group
MANVILLE, Andreas
10 members
Finance
(ADS2)
Head of Group
LLOYD, Alan
7 members
Legal Services, Procurement and Logistics
(ADS3)
Head of Group
CORNU, Olivier
7 members
Coordination and Strategy
(CAS)
Head of Programme
McALEAVEY, Paul
20 members
Networks and Partnerships
(CAS1)
Head of Group
HRISTOVA, Galina
13 members
Climate Change, Energy and Transport
(CET)
Head of Programme
JENSEN, Eva
27 members
Mitigation, Energy and Transport
(CET1)
Head of Group
DEJEAN, Francois
16 members
Adaptation and LULUCF
(CET2)
Head of Group
KURNIK, Blaz
6 members
Communications
(COM)
Head of Programme
ROSENBOHM, Katja
20 members
Writing and Publishing
(COM1)
Head of Group
KILLEEN, Brendan
6 members
Media Relations, Social Media and Web
(COM2)
Head of Group
KARADENIZ, Gülcin
8 members
Data and Information Services
(DIS)
Head of Programme
STEENMANS, Chris
46 members
Information Systems and ICT
(DIS1)
Head of Group
ROUG, Søren
16 members
Data Management
(DIS2)
Head of Group
BLIKI, Jan
16 members
Geospatial Information Services
(DIS3)
Head of Group
MEINER, Andrus
9 members
Natural Capital and Ecosystems
(NCE)
Head of Programme
KIM, Riyong
29 members
Biodiversity and Nature
(NCE1)
Head of Group
WERNER, Beate
12 members
Water and Marine
(NCE2)
Head of Group
ISOARD, Stéphane
13 members
Health and Sustainable Resource Use
(HSR)
Head of Programme
ADAMS, Martin
21 members
Air Pollution, Environment and Health
(HSR1)
Head of Group
GANZLEBEN, Catherine
10 members
Sustainable Resource Use and Industry
(HSR2)
Head of Group
MARTIN- MONTALVO ÁLVAREZ, Daniel
8 members
Integrated Assessments for Sustainability
(IAS)
Head of Programme
MARTIN, Jock
18 members
Integrated Assessment and Knowledge Development
(IAS1)
Head of Group
PIRC VELKAVRH, Anita
10 members
Socio-Economic Analysis
(IAS2)
4 members
Ενέργειες Εγγράφων