επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of ADS3.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Bo HANSGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Cecilia VAZQUEZ VICENTE-RODRIGUEZ ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Corina SAMSON ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Eleni BARLA ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Karoline RYGAARD ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Morten ANDERSEN ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Olivier CORNU ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics
Stefania TOMASINA ADS3 - Legal Services, Procurement and Logistics