επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of HSR1.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Agnieszka GRIFFIN HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Alberto GONZÁLEZ ORTIZ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Anke LÜKEWILLE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Catherine GANZLEBEN HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Dario PISELLI HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Eulalia PERIS AGUILÓ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Gerardo SANCHEZ MARTINEZ HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Ian MARNANE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Jeanne VUAILLE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Joana LOBO PEREIRA VICENTE HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Levente MOLNAR HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Luca LIBERTI HSR1 - Air Pollution, Environment and Health
Roser GASOL ESCUER HSR1 - Air Pollution, Environment and Health