επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 03/12/2020

Members of DIS2.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Artur Bernard GSELLA DIS2 - Data Management
Daniela DOCAN DIS2 - Data Management
Darja LIHTENEGER DIS2 - Data Management
Fernanda TIMÓTEO GONÇALVES NÉRY DIS2 - Data Management
Herdis GUDBRANDSDOTTIR DIS2 - Data Management
Ibolya BUNDA DIS2 - Data Management
Jan BLIKI DIS2 - Data Management
Jonathan MAIDENS DIS2 - Data Management
Jose Miguel RUBIO IGLESIAS DIS2 - Data Management
Marek STARON DIS2 - Data Management
Naomi BARMETTLER DIS2 - Data Management
Peter KJELD DIS2 - Data Management
Rodrigo PEREZ ORTUNO DIS2 - Data Management
Rolf KUCHLING DIS2 - Data Management
Sebastien PETIT DIS2 - Data Management
Thanh LE DIS2 - Data Management