επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 24/11/2020

Members of DIS3.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Ana Maria RIBEIRO DE SOUSA DIS3 - Geospatial Information Services
Andrus MEINER DIS3 - Geospatial Information Services
Eugenija SCHUREN DIS3 - Geospatial Information Services
Eva IVITS-WASSER DIS3 - Geospatial Information Services
Henrik Steen ANDERSEN DIS3 - Geospatial Information Services
Mehmet ASKINER DIS3 - Geospatial Information Services
Rainer Walter BARITZ DIS3 - Geospatial Information Services
Stefania TOMASINA DIS3 - Geospatial Information Services
Tobias LANGANKE DIS3 - Geospatial Information Services