επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of DIS3.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Ana Maria RIBEIRO DE SOUSA DIS3 - Geospatial Information Services
Andrus MEINER DIS3 - Geospatial Information Services
Elisa RIVERA MENDOZA DIS3 - Geospatial Information Services
Eugenija SCHUREN DIS3 - Geospatial Information Services
Henrik Steen ANDERSEN DIS3 - Geospatial Information Services
Joanna PRZYSTAWSKA DIS3 - Geospatial Information Services
Ludvig FORSLUND DIS3 - Geospatial Information Services
Matteo MATTIUZZI DIS3 - Geospatial Information Services
Tobias LANGANKE DIS3 - Geospatial Information Services
Usue DONEZAR HOYOS DIS3 - Geospatial Information Services