επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of DIS1.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Antonio DE MARINIS DIS1 - Information Systems and ICT
Christian Xavier PROSPERINI DIS1 - Information Systems and ICT
David SIMOENS DIS1 - Information Systems and ICT
Deni BESLIC DIS1 - Information Systems and ICT
Ibon GOGENOLA MARTITEGUI DIS1 - Information Systems and ICT
Lars RØRUP DIS1 - Information Systems and ICT
Mauro MICHIELON DIS1 - Information Systems and ICT
Nils HETTICH DIS1 - Information Systems and ICT
Pekka NIIKKONEN DIS1 - Information Systems and ICT
Philipp WILHELM DIS1 - Information Systems and ICT
Søren ROUG DIS1 - Information Systems and ICT
Thomas HAUERSLEV DIS1 - Information Systems and ICT
Veronica Gottlieb MORTENSEN DIS1 - Information Systems and ICT
Örjan LINDBERG DIS1 - Information Systems and ICT