επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 03/12/2020

Members of CET2.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Blaz KURNIK CET2 - Adaptation and LULUCF
Hans-Martin FÜSSEL CET2 - Adaptation and LULUCF
Kati MATTERN CET2 - Adaptation and LULUCF
Sergio CASTELLARI CET2 - Adaptation and LULUCF
Wouter VANNEUVILLE CET2 - Adaptation and LULUCF
Ybele HOOGEVEEN CET2 - Adaptation and LULUCF