επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of CET2.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Aleksandra KAZMIERCZAK CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Angelika TAMASOVA CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Blaz KURNIK CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Christiana PHOTIADOU CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Hanne VAN DEN BERG CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Hans-Martin FÜSSEL CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Ine VANDECASTEELE CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Julie BERCKMANS CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Kati MATTERN CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Lucy GREGERSEN CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Terry KARAMPINI CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Wouter VANNEUVILLE CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation
Ybele HOOGEVEEN CET2 - Climate Change Impacts and Adaptation