επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of CET4.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Elsa Malika MALKI CET4 - Secretariat to the Advisory Board
Francois DEJEAN CET4 - Secretariat to the Advisory Board
Miles PERRY CET4 - Secretariat to the Advisory Board
Pantelis MARINAKIS CET4 - Secretariat to the Advisory Board
Rasmus SANGILD CET4 - Secretariat to the Advisory Board