επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κατάλογος προσωπικού του ΕΟΠ

Τελευταία ενημέρωση στις: 23/08/2022

Members of COM2.

All staff | EDO | ADS | CAS | CET | COM | DIS | NCE | HSR | IAS
 Όνομα   Επώνυμο   Πρόγραμμα 
Ahmet GÖKTAS COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Antti KAARTINEN COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Constant BRAND COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Gülcin KARADENIZ COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Laura CERNAHOSCHI COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Marie JAEGLY KOLAR COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Valerie BENARD COM2 - Media Relations, Social Media and Web
Zuzana VERCINSKA COM2 - Media Relations, Social Media and Web