Tænk dig om, før du køber en SUV’er (Sport Utility Vehicle).

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Ud over at være dyre i drift er SUV’er meget brændstofineffektive. De udleder to gange så meget kuldioxid, kulbrinter og kvælstofdioxid som en gennemsnitsbil. Disse kemikalier bidrager både til luftforurening og til den globale opvarmning!
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100