Tänk till innan du köper en stadsjeep (SUV).

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Förutom att stadsjeepar är mycket dyra i drift drar de mycket bränsle. De släpper ut två gånger så mycket kolmonoxid, kolväten och kvävedioxid som en genomsnittlig bil. Dessa kemikalier bidrar till såväl luftföroreningarna som till den globala uppvärmningen.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100