Skôr ako si kúpite športové auto (SUV), zamyslite sa.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Prevádzka športových áut je veľmi drahá a navyše sú neefektívne z hľadiska spotreby paliva. Vypúšťajú dvakrát viac oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov a oxidu dusného ako priemerné autá. Tieto chemikálie sa podieľajú na znečistení ovzdušia rovnako ako globálne otepľovanie.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100