Σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε τζιπάκια και 4x4.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Εκτός από τη συντήρησή τους που είναι εξαιρετικά δαπανηρή, τα τζιπ και τα 4x4 καταναλώνουν πολλή βενζίνη. Εκπέμπουν διπλάσια ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων και διοξειδίου του αζώτου από ένα μέσο αυτοκίνητο. Οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100