Prieš pirkdami padidinto pravažumo automobilį gerai pagalvokite.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Jie ne tik labai brangūs, bet taip pat naudoja daug degalų. Jie išmeta dvigubai daugiau anglies monoksido, angliavandenilių ir azoto dioksido nei įprastas automobilis. Šie chemikalai prisideda prie oro taršos ir visuotinio atšilimo!
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100