Помислете, преди да си купите джип.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Освен че поддръжката им е много скъпа, джиповете имат висока консумация на гориво. Те отделят два пъти повече въглероден оксид, въглеводороди и азотен диоксид от обикновените коли. Тези химически вещества допринасят за замърсяването на въздуха, както и за глобалното затопляне!
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100