Bortskaf giftige materialer forsvarligt!

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Den bedste måde at skaffe sig af med maling på er at aflevere den hos din lokale specialiserede genbrugsstation. Hvis du ikke har mulighed for det, så lad malingen tørre helt ud og kom eventuelt savsmuld eller kattegrus ved, før du kommer den i skraldespanden. Hæld det ikke i afløbet, da det er giftigt og forstyrrer processerne i vandrensningsanlæg.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100