Gör dig av med giftiga material på rätt sätt!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Det bästa sättet att göra sig av med målarfärg är att lämna den till din lokala specialiserade avfallsåtervinningscentral. Om du inte har någon sådan i din närhet, låt färgen torka helt och lägg i sågspån eller kattsand om nödvändigt, innan du slänger den i soporna. Häll inte färgen i avloppet, eftersom den är giftig och stör driften av vattenreningsanläggningarna.
Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100