Απορρίψτε κατάλληλα τα τοξικά υλικά!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Ο καλύτερος τρόπος διάθεσης των χρωμάτων είναι να τα παραδώσετε στο ειδικό κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων της περιοχής σας. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο κέντρο στην περιοχή σας, αφήστε το χρώμα να στεγνώσει πλήρως, προσθέτοντας πριονίδια ή άμμο για γάτες εφόσον απαιτείται, και στη συνέχεια απορρίψετε το χρώμα στον κάδο σκουπιδιών. Μην πετάτε το χρώμα στην αποχέτευση, καθώς είναι τοξικό και μπορεί να επιδράσει στα συστήματα υδροδότησης των φυτών.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100