Nezabúdajte na správnu likvidáciu toxických látok!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Najlepší spôsob likvidácie farby je odovzdať ju v miestnom špecializovanom stredisku recyklácie odpadu. Ak sa vo Vašom okolí žiadne takéto stredisko nenachádza, nechajte farbu úplne vyschnúť, nasypte do nej podľa potreby piliny alebo stelivo pre mačky a potom vyhoďte do odpadkového koša. Nevylievajte ju do kanalizácie, pretože je toxická a bráni činnosti čističky odpadových vôd.
Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100