Pareizi atbrīvojieties no toksiskiem materiāliem!

Mainīt valodu
Eco-Tip beidzies
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Vislabākais krāsas izmešanas veids ir nogādāt to vietējā specializētajā atkritumu pārstrādes centrā. Ja tādi nav pieejami, ļaujiet krāsai pilnīgi izkalst pirms izmešanas atkritumu tvertnē un pēc vajadzības pievienojiet zāģskaidas vai kaķu smiltis. Nenolaidiet to kanalizācijā, jo tā ir toksiska un traucē ūdens attīrīšanas staciju darba procesiem.
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100