Pozbywaj się toksycznych substancji we właściwy sposób!

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Najlepszym sposobem na pozbycie się farby jest odniesienie jej do lokalnego punktu zbiórki odpadów. Jeśli nie ma takiego w okolicy, przed wyrzuceniem należy pozwolić farbie całkowicie wyschnąć, dodając trocin lub żwirku kociego. Nigdy nie wylewaj jej do kanalizacji, ponieważ jest to substancja toksyczna, która może dodatkowo zakłócić pracę oczyszczalni ścieków.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100