Изхвърляйте отровните отпадъци на правилните места!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Най-добрият начин да изхвърлите боя е да я занесете в местния специализиран център за събиране и третиране на отпадъци. Ако нямате достъп до такъв център, оставете боята да изсъхне напълно и добавете към нея дървени стърготини или абсорбентен материал за котешка тоалетна, преди да я хвърлите в контейнера за боклук. Не я изсипвайте в канализацията, защото е отровна и може да попречи на процесите в пречиствателните станции за отпадъчни води.
Действия към документ