næste
forrige
emner

ImaginAIR – fotoserie-konkurrence (LUKKET)

Skift sprog
Webside Sidst ændret 23/03 2023
This page was archived on 09/06 2016 with reason: Content is outdated
Kvaliteten af den luft, vi indånder, har betydning for vores sundhed og vores miljø. Selv om betydningen af dårlig luftkvalitet i Europa ikke altid er synlig med det blotte øje, kan luftforurening ødelægge planter, udløse lungesygdomme og resultere i en reduceret forventet levetid for mennesker. Vi påvirkes alle af luftforurening.

Hvad betyder luftforurening for dig? Har luftforurening haft indflydelse på dit liv? Har du en historie om luftkvalitet at fortælle?

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) glæder sig over at kunne præsentere vores nye fotoserie-konkurrence ImaginAIR, der giver dig mulighed for at vise lufts indflydelse på livet i din del af Europa.

Vinderne af konkurrencen belønnes med en kontantpræmie og kan få deres indlæg præsenteret i forskellige EEA-publikationer inkl. Miljøsignaler 2013 – en EEA-publikation, der distribueres over hele Europa. Finalisterne får også deres fotoserier vist på EEAs hjemmeside og udstillet gennem EEAs samarbejdspartnere.

Tidsplan

Åbning for indsendelse

Deadline for indsendelse

Annoncering af finalister

Åbning for offentlig afstemning

Deadline for offentlig afstemning

Annoncering af vindere

24. september

14. oktober

29. oktober

29. oktober

14. november

15. november

Eyjafjallajökull vulkan, Island

(c) Ars Electronica

Emner

Deltagerne skal med tre fotografier give en kreativ beskrivelse af hvordan de oplever luftforureningen i Europa indenfor en af følgende kategorier:

  • Luft og sundhed: Luftforurening udgør en stor sundhedsfare for mennesker. De skadelige indvirkninger omfatter skade på luftvejene (f.eks. astma og hoste), skade på det kardiovaskulære system (øget risiko for hjerteanfald), skade på nervesystemet (hukommelse og indlæring), skade på det reproduktive system og risiko for kræft.
  • Luft og natur: Luftforurening kan skade afgrøder og anden vegetation ved at svække væksten og reducere planternes evne til at optage kuldioxid fra atmosfæren. Forsuring af jord og ferskvand gennem luftforurening kan også forårsage forstyrrelser i økosystemerne som kan medføre skadelige økologiske konsekvenser såsom tab af biologisk mangfoldighed og ændringer i artsdiversiteten.
  • Luft og byer: Luftforurening er typisk mere koncentreret i byerne på grund af den tættere trafik, handelsaktiviteter, husholdnings- og energiforbrug – alt sammen noget, der bidrager væsentligt til udledningen af stoffer, der er skadelige for menneskers sundhed og miljøet, både i og udenfor byerne.
  • Luft og teknologi: Siden den industrielle revolution i 1800-tallet er der, som et resultat af det teknologiske fremskridt, blevet skabt maskiner og produktionslinier, der har været en kilde til forurening af vand, luft og jord. I dag kan teknologien ikke blot give løsninger på, hvordan man mere effektivt måler luftkvaliteten, men også finde innovative løsninger til, hvordan vi reducerer effekten af vores forbrugs- og produktionsmønster på miljøet.

Hvad skal jeg gøre for at deltage

Deltagere skal fremsende tre billeder med tilhørende tekst, der beskriver deres historie om luft.

Billederne skal fremsendes i jpeg-format. For at sikre at billederne er i tilstrækkelig høj kvalitet til brug i trykte publikationer, såfremt fotoserien opnår adgang til finalen, skal alle fremsendte billeder have en minimumsstørrelse på 2000 pixels på den længste led.

Den tilhørende tekst kan være på et hvilket som helst EEA-sprog, men for ikke-engelske tekster skal der yderligere vedlægges en engelsk oversættelse. Teksten må på engelsk maksimalt bestå af 1000 karakterer (inkl. mellemrum), og vi henstiller til, at ikke-engelske tekster har en tilsvarende længde.

Indlæg kan fremsendes enten online eller pr. email. Yderligere informationer om indsendelsesproceduren vil være tilgængelige fra datoen for åbning af indsendelser den 24. september. ImaginAIR er åben for alle borgere i de 32 EEA-medlemslande og samarbejdende 7 Vest-Balkan lande. Bemærk venligst, at deltagere skal være fyldt 18 år.

Præmier

Til vinderen af hver enkelt kategori vil der være en pengepræmie på 500 EUR.

Derudover uddeles en Ungdomspris på 500 EUR til den vindende fotoserie i hver enkelt kategori modtaget fra personer mellem 18 og 24 år (født i 1988-1994, begge år inkl.).

Vinderen af ”People’s Choice Award” (Folkets Valg Prisen) udvælges blandt alle finalister, og finalisternes fotoserier kan fremover blive vist i digitalt eller trykt materiale fra EEA og dets europæiske partnere.

Udvælgelsesproces

EEA udpeger en udvælgelseskomite bestående af kommunikations- og miljøeksperter, hvis rolle bliver at sikre, at alle indsendte fotoserier lever op til de stillede krav. Udvælgelseskomiteen vælger højst 10 finalister inden for hver kategori, og disse går videre til juryens bedømmelse. En ekstern jury bestående af europæiske kommunikationseksperter med speciale i miljø udvælger en vinder inden for hver kategori.

I udpegelsen af vinderne vurderer dommerne fotoseriernes relevans i forhold til det respektive emne, kreativitet, originalitet, fototeknik og troværdigheden af den illustrerede historie.

De fotoserier, som udvælgelseskomiteen har udvalgt til finalen, udstilles til offentlig afstemning mellem 29. oktober og 14. november.  Blandt disse udpeges vinderen af  ”People’s Choice Award” på baggrund af antal ”likes” på EEAs hjemmeside. I tilfælde af at to fotoserier har fået samme antal stemmer, træffer EEAs udvælgelseskomite den endelige afgørelse.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

tags

Arkiveret under
Arkiveret under public outreach, air pollution
Handlinger