seuraava
edellinen
kohdat

ImaginAIR – valokuvakertomus kilpailu (SULJETTU)

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 23.03.2023
This page was archived on 09.06.2016 with reason: Content is outdated
Ilmanlaatu vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Vaikka huonon ilmanlaadun vaikutukset eivät aina ole näkyviä, voivat ilmansaasteet vahingoittaa kasveja, aiheuttaa hengitysteiden sairauksia ja lyhentää ihmisten odotettua elinikää. Ilmansaasteet vaikuttavat meihin kaikkiin.

Mitä ilmansaasteet merkitsevät sinulle? Ovatko ne vaikuttaneet elämääsi? Onko sinulla tarina kerrottavana ilmanlaadusta Euroopassa?

Euroopan ympäristökeskus (EEA) järjestää ImaginAIR -valokuvakilpailun, jonka kautta voit kertoa oman tarinasi imanlaadusta Euroopassa.

Kilpailun voittajat saavat rahapalkinnon, ja heidän töitään voidaan julkaista EEA:n raporteissa kuten Ympäristösignaalit 2013 -julkaisusssa ympäri Eurooppaa. Kaikki loppukilpailuun päässet työt julkaistaan myös EEA:n nettisivuilla ja EEA:n yhteistyökumppaneiden kautta.

Kilpailuaikataulu

Kuvien vastaanottaminen alkaa

Kuvien vastaanottaminen päättyy

Loppukilpailuun selvinneet julkistetaan

Yleisö-äänestys alkaa

Yleisö-äänestys päättyy

Voittajat julkistetaan

24.9. 14.10 29.10. 29.10. 14.11. 15.11.

Eyjafjallajökull tulivuori, Islannissa

(c) Ars Electronica

Aiheet

Kilpailijoiden tulee kertoa kolmen valokuvan tarina ilmanlaadusta Euroopassa yhdessä seuraavista kilpailukategorioista:

  • Ilma ja terveys: Ilmansaasteet ovat vakava ympäristöuhka ihmisten terveydelle. Terveysvaikutuksiin kuuluvat syöpäriskin lisäksi haitat hengityselimistölle (mm. astma ja yskä), sydän- ja verenkiertoelimistölle (mm. kohonnut sydänkohtausriski), hermostolle (mm. muisti- ja oppimishäiriöt) ja lisääntymisterveydelle.
  • Ilma ja luonto: Ilmansaasteet voivat vahingoittaa viljely- ja muita kasveja, hidastaa niiden kasvua ja heikentää kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia. Maaperän ja makean veden happamoituminen ilmansaasteiden takia voi myös vahingoittaa ekosysteemejä niin, että niiden monimuotoisuus vähenee tai eliölajit muuttuvat.
  • Ilma ja kaupungit: Ilma on kaupungeissa yleensä saasteisempaa kuin maaseudulla johtuen liikenteen, kaupan, asumisen ja energiankäytön päästöistä. Nämä päästöt vaikuttavat merkittävästi ihmisten terveyteen ja ympäristöön kaupunkien sisällä ja niiden läheisyydessä.
  • Ilma ja teknologia: 1800-luvun teollisesta vallankumouksesta lähtien ihminen on tuottanut koneita ja laitteita, jotka saastuttavat vettä, ilmaa ja maaperää. Nykyään teknologia tarjoaa myös mahdollisuuksia mitata ilmanlaatua tarkemmin ja vähentää tuotannon ja kulutuksen vaikutuksia ympäristöön.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kolme kuvaa ja niihin liittyvä lyhyt teksti, jotka yhdessä kertovat tarinan ilmasta.

Kuvien tulee olla jpeg-muodossa, ja niiden pidempi reuna tulee olla vähintään 2000 pikseliä.

Kuvien mukana lähetettävä teksti voi olla millä tahansa EEA:n käyttämällä kielellä (myös suomeksi), mutta mukaan tulee liittää myös englanninkielinen käännös. Käännöksen pituus ei saa ylittää 1000 merkkiä mukaan lukien välilyönnit. Alkuperäisteksti tulee ollaa suunnilleen saman mittainen.

Kuvat ja tekstin voi lähettää nettisivuilta löytyvän kaavakkeen tai sähköpostin avulla. Tarkemmat osallistumisohjeet annetaan kilpailun auetessa 24.9.2012. ImaginAIR-kilpailu on avoin kaikille EEA:n 32 jäsenmaan ja 7 Länsi-Balkanin yhteistyömaan kansalaisille. Kaikkien osallistujien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä.

Palkinnot

Jokaisen neljän kilpailukategorian voittajat saavat 500 euron käteispalkinnon.

Lisäksi annetaan yksi 500 euron nuorisopalkinto parhaalle 18-24 -vuotiaalle osallistujalle (1988-1994 syntyneet), joka voi olla mistä tahansa neljästä kategoriasta.

Kaikki loppukilpailuun selvinneet kuvasarjat osallistuvat lisäksi ”People’s Choice Award” -yleisöäänestykseen, ja niitä voidaan julkaista EEA:n ja sen yhteistyökumppaneiden digitaalisissa ja painetuissa tuotteissa.

Voittajien valinta

EEA:n viestintä- ja ympäristöasiantuntijoista koostuva esivalintaraati valitsee loppukilpailuun enintään 10 kuvasarjaa jokaisesta kategoriasta. Lopulliset voittajat valitsee eri Euroopan maiden ympäristöviestinnän asiantuntijoista koostuva jury.

Kilpailun tuomaristo valitseen loppukilpailijat ja voittajat seuraavien kriteerien perusteella: yhteys kilpailuaiheeseen, luovuus, omaperäisyys, kuvaustaito sekä tarinan vaikuttavuus.

Yleisöäänestys alkaa 29.10. ja päättyy 14.11.2012. Yleisöäänestyksen voittaja on eniten ”tykkäyksiä” saanut kuvasarja.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: public outreach, air pollution
tallenna toimenpiteet