następne
poprzednie
pozycje

ImaginAIR – Konkurs fotograficzny/fotoreportaż (ZAMKNIĘTY)

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-23
This page was archived on 2016-06-09 with reason: Content is outdated
Jakość powietrza, którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Mimo że wpływ złej jakości powietrza w Europie nie jest zawsze widoczny, zanieczyszczenie powietrza może uszkadzać rośliny oraz powodować choroby układu oddechowego. Wszyscy jesteśmy narażeni na zanieczyszczenie powietrza.

Jakie znaczenie ma dla Ciebie zanieczyszczenie powietrza? Czy zanieczyszczenie powietrza miało wpływ na Twoje życie? Czy masz historię do opowiedzenia na temat jakości powietrza?

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ogłasza konkurs fotograficzny ImaginAIR, który ma na celu pokazanie wpływu powietrza i jego jakości w Twojej części Europy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz niektóre zdjęcia mogą być wykorzystane w raportach oraz broszurach wydawanych przez EEA , które są dystrybuowane w całej Europie. Zdjęcia finalistów konkursu mogą być również opublikowane na stronie internetowej EEA oraz promowane przez partnerów instytucjonalnych.

Harmonogram konkursu

Zgłoszenia prac odbywają się od 24-go września do 14-go października 2012.

Ogłoszenie finalistów 29-tego października 2012.

Głosowanie na poszczególne prace odbędzie się pomiedzy 29-tym października a 14-tym listopada 2012.

Ogłoszenie wyników 15-tego listopada 2012.

Eyjafjallajökull wulkan, Islandia

(c) Ars Electronica

Tematy

Uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie serii trzech zdjęć wyrażających historię związaną z zanieczyszczeniem powietrza w Europie, w jednej z następujących kategorii:

  • Powietrze a zdrowie ludzi: Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, poprzez negatywny wpływ na np. układ oddechowy (w tym astma i kaszel), układ sercowo-naczyniowym (w tym zwiększone ryzyko zawału serca), układ nerwowy (w tym zaburzenia pamięci i uczenia), układ rozrodczy oraz choroby nowotworowe.
  • Powietrze a środowisko: Zanieczyszczenie powietrza może uszkadzać rośliny poprzez wpływ na ich wzrost i zdolność pobierania dwutlenku węgla z atmosfery. Zakwaszenie gleb i wód poprzez zanieczyszczenie powietrza może powodować zaburzenia w ekosystemach, w tym utratę bioróżnorodności.
  • Powietrze a miasta: zanieczyszczenie powietrza jest zwykle bardziej skoncentrowane w miastach, ze względu na zwiększony transport drogowy, działalność gospodarczą, komunalną oraz zwiększone zużycie energii, które w znaczący sposób przyczyniają się do emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.
  • Powietrze a technologia: Od rewolucji przemysłowej w XIXw. postęp technologiczny związany z przemysłem maszynowym i produkcyjnym przyczynił się do zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby. Obecnie technologie oferują nam nie tylko nowe rozwiązania do skuteczniejszego pomiaru jakości powietrza, ale także  innowacyjne sposoby zmniejszania wpływu naszego życia na środowisko.

Zgłoszenie do Konkursu

Uczestnicy konkursu proszeni są o przesłanie trzech zdjęć oraz towarzyszącego im tekstu, który przedstawi krótkią historię/opis związaną z jednym z trzech tematów.

Wszystkie zdjęcia muszą być w formacie jpeg. Jeżeli prace znajdą się w ostatniej fazie konkursu i będą wybrane do publikacji w formie papierowej, wymiar zdjęcia na dłuższym boku  musi mieć minimalny rozmiar 2000 pikseli.

Towarzyszący zdjęciom tekst może być przesłany w dowolnym języku Agencji. W przypadku kiedy tekst nie jest po angielsku, musi być załączone tłumaczenie na angielski. Długość tekstu w języku angielskim nie powinna być większa niż 1000 znaków (ze spacjami), tekst w innych językach powinnien być podobnej długości.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem formularza on-line lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłaszania się do konkursu zostaną ogłoszone 24 września. ImaginAIR jest otwarty dla obywateli 32 krajów członkowskich EEA i 7 zachodnich krajów bałkańskich współpracujących z EEA. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.

Nagrody

Dla zwycięzcy każdej kategorii:  500 euro

Dodatkowo 500 euro zostanie przyznane w każdej kategorii w ramach nagrody dla młodzieży (osoby w wieku pomiędzy 18 i 24 lat, t.j. roczniki 1988-1994).

Nagroda publiczności zostanie również przyznana i prace tej osoby będą mogły również zostać wykorzystane do druku przez Agencję i jej partnerów europejskich.

Proces selekcji

EEA wyznaczy komisję preselekcyjną składającą się z ekspertów ds. komunikacji i środowiska, których zadaniem jest zapewnienie, że zgłoszenia spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Komisja wybierze maksymalnie 10 finalistów w każdej kategorii, którzy zostaną przedstawieni jury. Jury składające się z ekspertów środowiskowych i ds. komunikacji  z całej Europy wybierze zwycięzców w każdej kategorii.
Jury będzie brało pod uwage znaczenie fotoreportażu w danej katogorii tematycznej, kreatywność, oryginalność, umiejętności fotograficzne oraz treść i zdjęcia reportażu (ich spójność).
Nagroda Publiczności: zdjęcia wszystkich finalistów zostaną przedstawione na stronie EEA. Internauci będą mogli od 29-tego pażdziernika do 14-tego listopada głosować na prace poprzez przyciski ‘to lubię’. W przypadku kiedy dwie prace będą miały identyczną liczbę głosów, komisja preselekcyjna wybierze zwycięzcę.

Links

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tagi

Akcje Dokumentu