следващ
предишен
елементи

Article

Екологични ли са новите продукти от биоразградима, компостируема и произведена на биологична основа пластмаса?

Смяна на език
Article Публикуван 22-09-2020 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © John Cameron, Unsplash
Знаем, че замърсяването с пластмаса и пластмасовите отпадъци са сериозен проблем за околната среда. През последните години на пазара бяха пуснати нови пластмасови продукти, за които се твърди, че са по-добри за околната среда. В публикуван наскоро анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се оценяват екологичните им параметри. За да научим повече, разговаряхме с Алмут Райхел, експерт на ЕОАС по устойчиво използване на ресурсите и управление на отпадъците.

Предотвратяването и намаляването на пластмасовите отпадъци действително трябва да бъде основен  приоритет и ние трябва да увеличим усилията си за ограничаване на пластмасовите отпадъци, още повече, че количеството им продължава да расте. Пластмасата може да бъде добро решение за много продукти. Необходимо е обаче, тези видове пластмаса да бъдат проектирани и използвани по кръгов начин и да се гарантира по-голямата им възможност за рециклиране , отколкото днес.

Доколко благоприятни за околната среда са новите продукти от биоразградима, компостируема и произведена на биологична основа пластмаса?

На първо място, трябва да разбираме разликата между видовете пластмаса - произведена на биологична основа, от изкопаеми горива, биоразградима и подлежаща на компостиране. Биоразградимата или компостируемата пластмаса може да бъде произведена от суровини на биологична основа или от изкопаеми горива, а пластмасата на биологична основа може да бъде разработена по такъв начин, че да подлежи или да не подлежи на компостиране или биоразграждане.

Устойчивостта на материалите на биологична основа — също както при пластмасата от изкопаеми горива — зависи от производствените практики, жизнения цикъл на продуктите и третирането в края на жизнения цикъл. Продуктите от биоразградима и компостируема пластмаса могат, в някои случаи и при определени употреби, да помогнат за намаляване на замърсяването на околната среда с пластмаса. Но те далеч не предлагат общо, самостоятелно решение на проблемите с пластмасата, пред които е изправена Европа днес.

Каква е целта на новия брифинг на ЕАОС? Защо е важно обществеността да бъде по-добре осведомена?

По отношение на тези пластмасови продукти има голямо объркване — какво означават и какво можем да очакваме от тях. Много е важно хората да знаят разликите и да ги разбират. Ако потребителят смята, че опаковка с етикет „произведено на биологична основа“, може да се компостира и изхвърли в кофата за биологични отпадъци, на практика той може да увеличи замърсяването с пластмаса. Целта на документа е да насочи вниманието на авторите на политики и обществеността към тези опасности и към необходимостта от ясно съобщаване на информацията за разликите и как е най-правилно да се изхвърля всеки вид пластмаса.

Всеки текст, съобщаващ за компостируемост или биоразградимост, трябва да бъде точен и ясно свързан с условията, при които се проявяват тези свойства. Например продуктите от промишлено компостируема пластмаса са проектирани по такъв начин, че да се разграждат биологично при специфични контролирани условия чрез промишлени съоръжения за компостиране. Те не се компостират обезателно (напълно) при домашни условия, където обикновено температурите са по-ниски, а условия като влажност и наличие на микроорганизми варират в широки граници.

Какви са основните предизвикателства и възможности на тези нови пластмасови продукти?

Важно е да се установи за кои продукти има смисъл да се използва биоразградима или компостируема пластмаса и в кои случаи тези видове пластмаса биха могли по-скоро да навредят, отколкото да донесат полза. Например изглежда, че използването на компостируеми пластмасови торби за събиране на хранителни отпадъци в домакинството увеличава темповете на събиране на отпадъци, защото потребителите ги намират за удобни. Това е причината някои общини и предприятия за събиране на отпадъци да препоръчват или изискват използването на сертифицирани компостируеми пластмасови торби за събиране на биологични отпадъци, а други да не ги приемат. До голяма степен това зависи от избора, направен при проектирането и изграждането на инфраструктурата за третиране на биологични отпадъци във всяка държава.

От друга страна, в кръговата икономика всички пластмаси трябва преди всичко да бъдат рециклирани в нови пластмаси. Когато се компостира продукт от компостируема или биоразградима пластмаса, от него не можете да произведете нова пластмаса и цялата енергия, използвана за производството му, се губи.

Като се има предвид какво объркване може да се получи при изхвърлянето на новите пластмасови продукти, не е ли по-добре просто да се избягва използването на пластмаса?

Избягването и намаляването на пластмасовите отпадъци действително трябва да бъде основен приоритет и ние трябва да увеличим усилията си за избягване на пластмасовите отпадъци, още повече, че количеството им продължава да расте. Пластмасата може да бъде добро решение за много продукти. Необходимо е обаче тези видове пластмаса да бъдат проектирани и използвани по кръгов начин и да се гарантира, че могат да се рециклират и се рециклират много повече, отколкото днес.

Какво прави Европейският съюз по този проблем? Как стои въпросът с новите пластмасови продукти?

През 2018 г. Европейската комисия публикува Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика. В нея се изразява ангажиментът на ЕС да намали пластмасовите отпадъци, да гарантира, че продуктите от пластмаса са проектирани по такъв начин, че да могат да се рециклират, да инвестира в рециклирането на пластмасата и други мерки. Освен това Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2019 г. ограничава пускането на пазара в ЕС на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и изисква намаляване на потреблението на голям брой други продукти. Тези изисквания са приложими и за продуктите от произведена на биологична основа, биоразградима и компостируема пластмаса.

Що се отнася до пластмасата с биоразградими свойства, в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика от 2020 г. се предвижда създаването на ясна политическа рамка, включително хармонизирани правила за дефиниране и етикетиране на компостируемата и биоразградимата пластмаса, и решаването при кои употреби използването на такива видове пластмаса има полза за околната среда. Сега трябва да се уверим, че тези политики се изпълняват навсякъде в Европа.

Какво прави Европейската агенция по околна среда по въпросите на пластмасовите отпадъци и избягването им?

Пластмасата е една от ключовите вериги за създаване на стойност, идентифицирани в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика от 2020 г. В този смисъл, тя е важна област на дейност за нас. Ние анализираме пластмасите от различни гледни точки. Освен наскоро публикувания брифинг разгледахме също европейските политики за избягване на пластмасови отпадъци и анализирахме търговията с пластмасови отпадъци в Европа. По-късно тази година планираме да публикуваме анализ на пластмасите в европейската кръгова икономика, пластмасите в текстилните изделия и емисиите на парникови газове от пластмаси.

Алмут Райхел

Експерт на ЕАОС по устойчиво използване на ресурсите и управление на отпадъците

Интервюто е публикувано в септемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 3 от 2020 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ