sonraki
önceki
öğeler

Article

Paris'in Ötesinde: Düşük karbonlu ekonomiyi mümkün kılmak

Dili değiştir
Article Yayınlandı 14.11.2016 Son değiştirilme 11.05.2021
Paris'te geçen Aralık ayında dünya, kendine iddialı bir hedef koydu: küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin mümkün mertebe altında ve endüstri öncesi düzeylerin 1,5 derece üzerinde sınırlamak. Bu ayın başlarındaki G20 zirvesinde, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Paris anlaşmasına resmi olarak bağlılıklarını bildirdiler. Bu, sera gazı emisyonlarını kesmeye ve küresel ısınmayı sınırlamaya yönelik uluslararası çaba için önemli bir ileri adımdır. Ancak, imza sahibi ülkeler tarafından şimdiye kadar verilen mevcut azaltma taahhütleri bu iddialı hedefi karşılamak için yeterli değildir.

Avrupa Birliği'nin Paris hedefini uygulamaya katkıları, AB'nin enerji ve iklim çerçevesinde belirlenmiştir ve bir dizi önlemle uygulanmaktadır. 20 Temmuz'da Avrupa Komisyonu Avrupa'da düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırmak için, hala Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyan yeni bir önlem paketi önermiştir.

Bu paket Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 düzeylerine kıyasla %40'a kadar azaltma taahhüdünü başarmak için önerilen somut adımlardan biridir. Öneriler 2021-2030 döneminde,Üye Ülkeler için bağlayıcı emisyon azaltımını ve ilk defa AB'nin 2030 iklim ve enerji çerçevesine toprak kullanımı ve ormancılığın dahil edilmesini öngörmektedir.

Paket, AB'nin iklim ve enerji politikası çerçevesini AB'nin rekabetçi ve düşük karbon ekonomisine doğru uzun süreli gidişatı yönünde kuvvetlendirecektir. Paket, bunun için, taşımacılık, binalar, tarım, atık, toprak kullanımı ve ormancılık dahil olmak üzere ekonominin bütün sektörlerinde  emisyonlara kapsamlı bir bakış getirmekte ve bütün ekonomik sektörlerde emisyon azalmasını öngörmektedir. Aynı zamanda, sanayi ve enerji sektörlerinden emisyonları kapsayan ve Temmuz 2015'te önerilen AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) reformunu temel almaktadır.

Ayrıca, düşük emisyonlu hareketlilik stratejisi veya döngüsel iktisat paketi gibi sektöre özgü çeşitli politika inisiyatifleri veya daha geniş paketler ile emisyon azaltımları öngörülmektedir.

Sistematik ve uyumlu yaklaşımlar tasarlamak

Son yıllarda, Europe’s environment – State and outlook 2015 (SOER) da dahil olmak üzere raporlarımızın çoğunda, sistematik yaklaşımların hayati önemi tekrar tekrar vurgulanmıştır. Günümüzde iklim değişikliği gibi çevre sorunları yüksek oranda karmaşıklık içermektedir. Örneğin, düşük karbonlu taşımacılık, daha iyi tasarlanmış şehirler, hava kirleticilerinin sınırlar arası hareketini ele almak için daha fazla uluslararası işbirliği veya şehirleşmiş alanların çevresinde bir yeşil alan ağı olmadan Avrupa'da hava kalitesini iyileştiremeyiz. Ayrıca İklim değişikliği, hava kirliliğini de kötüleştirebilir. Aynı şey iklim değişikliğine sebep olan etkileri azaltmak için de geçerlidir. Bütün ekonomik sektörlerden emisyonları ele almalı ve bu emisyonlara yol açan üretim ve tüketim modellerini anlamalıyız. Şu anda küresel emisyonların kabaca %10'u AB'den geldiği için, tek başına Avrupa'da emisyon azaltılmasının bu küresel sorunu çözmeyeceği de açıktır.

Benzer şekilde, değerlendirmelerimiz belirli aralıklarla tutarlı ve uzun süreli politika amaçlarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizmektedir. Ana sistemlere temel değişiklikler getirmek on yıllar alabilir. Temiz ve düşük karbonlu hareketlilik veya enerji sisteminin inşa edilmesi, temiz teknolojiler için altyapı ve araştırma yatırımları gerektirir. Amaçları açıkça belirlenmemiş tutarsız politikaların yenilikçi çözümlere yatırım yapılmasını engellemesi muhtemeldir.

Önlemler, yatırımlar ve bilgi

AB politika çerçevesinin temeline ve dünyanın en büyük sera gazı salgılayıcılarından umut veren işaretlere karşılık, gelecekteki zorluklar üç kümede gruplanabilir.

İlk küme bilgi girdilerini içerir. Yerinde politik kararlar, geçmişteki eğilimlere ve gelecekteki planlamalara ilişkin kanıta dayalı bilgileri temel alır. Bu geçişte, politik kararlarımıza yön vermesi için giderek artan biçimde ileriye dönük bilgilere ihtiyaç duyacağımız açık hale gelmiştir. Bu bağlamda, AÇA çevresel karmaşıklığa daha fazla netlik katmayı hedeflemektedir.

İkincisi, müdahaleler ve önlemlerle ilişkili zorluklar vardır. AB politikası çerçevesinin, AB Üye Devletlerinde bütün düzeylerdeki kamu yetkilileri tarafından sahada somut inisiyatiflere ve eylemlere dönüştürülmesi gerekir. Bunun için Avrupa'dakine benzer bir siyasi uyum ve uzun süreli hedefler gerekmektedir. Ulusal politikalar ve önlemlerle birlikte AB üye ülkelerinde bunun tam olarak uygulanması bir zorunluluktur.

Üçüncüsü, yatırımlara ilişkin zorluklar, tek başına kamusal yatırımlarla düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanamayacağına işaret etmektedir. Temiz altyapı projeleri ve temiz teknoloji araştırmaları için özel yatırımlar da harekete geçirilmelidir.

Paris'teki COP21'de ekonomik ve sivil toplum aktörleri, müzakerecileri 1,5 derecelik daha iddialı bir hedefe doğru harekete geçirmede aracı olmuştur. Aynı zamanda önlemleri uygulamada, yatırımları kanalize etmede ve ihtiyacımız olan bilgiye katkıda bulunmada önemli rolleri olacaktır.

 

Hans Bruyninckx

AÇA İcra Direktörü

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Belge İşlemleri