Lär känna den speciella floran och faunan där du bor.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Hotade och utsatta arter finns i alla ekosystem, stora som små. Ta reda på vilka arter som finns med i förteckningen över hotade arter där du bor och engagera dig för att skydda deras omgivning.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100