Pasidomėkite ypatinga savo vietovės flora ir fauna.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Visose – ir mažose, ir didelėse – ekosistemose, galima rasti rūšių, kurioms gresia pavojus išnykti. Sužinokite, kokios rūšys yra įtrauktos į nykstančių sąrašą Jūsų vietovėje, ir pabandykite apsaugoti jų arealą.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100