Find information om det specielle plante- og dyreliv i dit område.

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Truede arter kan findes i alle former for økosystemer, store som små. Find ud af, hvilke arter der betragtes som truede i dit område, og vær med til at bevare deres levesteder.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100