Μάθετε περισσότερα για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Σε όλα τα οικοσυστήματα, μεγάλα ή μικρά, υπάρχουν είδη τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Μάθετε ποια είναι αυτά τα είδη στην περιοχή σας και δουλέψτε για να προστατέψετε το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100